Un espai on encabir-hi tot tipus de material com ara notes, scripts, fragments de codi... per a tenir a mà en cas de necessitat.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Guillem e78386877a
Kickstart que genera Fedora Live Gnome minimalista per a gestió offline GnuPG amb persistència
2 years ago
Kickstart Kickstart que genera Fedora Live Gnome minimalista per a gestió offline GnuPG amb persistència 2 years ago
LICENSE Initial commit 2 years ago
README.md Initial commit 2 years ago

README.md

calaix-desastre

Un espai on encabir-hi tot tipus de material com ara notes, scripts, fragments de codi... per a tenir a mà en cas de necessitat.