Un espai on encabir-hi tot tipus de material com ara notes, scripts, fragments de codi... per a tenir a mà en cas de necessitat.
Go to file
Guillem e78386877a
Kickstart que genera Fedora Live Gnome minimalista per a gestió offline GnuPG amb persistència
2021-01-09 19:51:50 +01:00
Kickstart Kickstart que genera Fedora Live Gnome minimalista per a gestió offline GnuPG amb persistència 2021-01-09 19:51:50 +01:00
LICENSE Initial commit 2021-01-08 17:04:41 +01:00
README.md Initial commit 2021-01-08 17:04:41 +01:00

README.md

calaix-desastre

Un espai on encabir-hi tot tipus de material com ara notes, scripts, fragments de codi... per a tenir a mà en cas de necessitat.