Commit Graph

3 Commits

Author SHA1 Message Date
Guillem e78386877a
Kickstart que genera Fedora Live Gnome minimalista per a gestió offline GnuPG amb persistència 2021-01-09 19:51:50 +01:00
Guillem ee89803098
Descripció Kickstart 2021-01-09 19:51:26 +01:00
Guillem 8c4dedf643 Initial commit 2021-01-08 17:04:41 +01:00