Apunts, exercicis i pràctiques relacionades amb el Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) cursat a l'Institut Carles Vallbona de Granollers els cursos 2017-2019.
Go to file
Guillem a49435255b
/ build (push) Successful in 28s Details
Use custom Dockerfile with node and pip
2023-12-31 19:53:19 +01:00
.forgejo/workflows Use custom Dockerfile with node and pip 2023-12-31 19:53:19 +01:00
docs Initial commit 2023-12-31 16:21:27 +01:00
.domains Initial commit 2023-12-31 16:21:27 +01:00
LICENSE Initial commit 2023-12-31 16:21:27 +01:00
README.md Initial commit 2023-12-31 16:21:27 +01:00
mkdocs.yml Remove/modify old references from GitLab 2023-12-31 16:54:28 +01:00
requirements.txt Initial commit 2023-12-31 16:21:27 +01:00

README.md

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Apunts, exercicis i pràctiques relacionades amb el Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) cursat a l'Institut Carles Vallbona de Granollers els cursos 2017-2019.