Apunts, exercicis i pràctiques relacionades amb el Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) cursat a l'Institut Carles Vallbona de Granollers els cursos 2017-2019.
Go to file
lordwektabyte b5fe25bbf3 Added 'About' section 2023-08-26 20:14:14 +02:00
docs Added 'About' section 2023-08-26 20:14:14 +02:00
.gitlab-ci.yml Fix tree max depth 2023-08-14 16:34:26 +02:00
LICENSE Starting point 2023-08-13 21:56:00 +02:00
README.md Starting point 2023-08-13 21:56:00 +02:00
mkdocs.yml Starting point 2023-08-13 21:56:00 +02:00
requirements.txt Starting point 2023-08-13 21:56:00 +02:00

README.md

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Apunts, exercicis i pràctiques relacionades amb el Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) cursat a l'Institut Carles Vallbona de Granollers els cursos 2017-2019.