Un espai on encabir-hi tot tipus de material com ara notes, scripts, fragments de codi... per a tenir a mà en cas de necessitat.
Updated 2021-01-09 19:53:58 +01:00
Exercicis de Pràctiques de Programació cursada a la Universitat Oberta de Catalunya el semestre de SET 21 - FEB 22.
Updated 2023-12-26 21:32:48 +01:00
Exercicis de Pràctiques de Programació cursada a la Universitat Oberta de Catalunya el semestre de FEB 22 - JUN 22.
Updated 2023-12-26 21:33:03 +01:00
Notes i apunts relacionats amb el Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) cursat a la Universitat Oberta de Cataluya (UOC).
Updated 2022-11-11 22:43:08 +01:00
lordwektabyte/UOC_DPOO_PR2
Joc de PacMan en Java, corresponent a la PR2 de l'assignatura Disseny i Programació Orientada a Objectes cursat a la Universitat Oberta de Catalunya el semestre de SET 22 - FEB 23.
Updated 2023-12-26 21:26:16 +01:00
Apunts, exercicis i pràctiques relacionades amb el Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) cursat a l'Institut Carles Vallbona de Granollers els cursos 2017-2019.
Updated 2023-12-31 19:53:50 +01:00