1
Fork 0
Notes i apunts relacionats amb el Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) cursat a la Universitat Oberta de Cataluya (UOC).
Go to file
lordwektabyte 590932ca3b Release 0.1 2022-11-11 22:21:30 +01:00
docs Cheatsheet depuració Kdbg 2022-11-11 22:19:01 +01:00
.gitlab-ci.yml Initial Commit 2022-11-11 22:03:01 +01:00
LICENSE Initial Commit 2022-11-11 22:03:01 +01:00
README.md Initial Commit 2022-11-11 22:03:01 +01:00
mkdocs.yml Cheatsheet depuració Kdbg 2022-11-11 22:19:01 +01:00
requirements.txt Initial Commit 2022-11-11 22:03:01 +01:00

README.md

Grau en Enginyeria Informàtica

Notes i apunts relacionats amb el Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) cursat a la Universitat Oberta de Cataluya (UOC).